Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - hunter

Страници: [1] 2 3 ... 38
1
Любопитно ми е да го гледам какво се е получило, проекта е интересен според мен.

2
Как върви проекта, нещо ново има ли?

3
За коя платка става въпрос за Ардуиното ли? Не го ли управлява компютъра?

4
А не си ли мислил за някаква самостоятелност на робота? В смисъл без ти да го командваш, все пак си му слоил цял компютър.

5
Интересен проект. Какви са функциите които може към момента? Гледам стойката с колелата, движи ли се?

6
Ардуино (Arduino) / Re: външно захранване
« -: Януари 28, 2015, 05:30:09 pm »
Със стабилизатор 7805:
http://halvar.at/elektronik/motorsteuerung_mit_attiny13/stromversorgung_v05.gif
Мислиш ли, че стабилизатора 7805 може да подаде 12волта на двигател или просто не си прочел въпроса правилно? Освен това трябва да се мисли и за тока който консумират двигателите. Като цяло и въпроса не е зададен правилно.

7
Здравей, имам въпрос. Какви мотори, съответно редуктори мислиш да ползваш и ако се спреш на варианта платка-основа как ще ги захванеш? Аз също разглеждах наскоро модела на ардуино защото ме засърбяха ръцете за нещо подобно.

8
Електроника / Как да обърна поляритета
« -: Септември 23, 2012, 07:55:12 am »
http://robotics-bg.com/forum/viewtopic.php?t=297 това е Н мост а може и с тригер с ИС7400

9
Това ти е нужно http://prikachi.com/images.php?images/140/5257140q.jpg
левия и десния сензор за момента са прекъсвачи. Като го сработиш ще ги замениш с ФТ. Резистори по твой избор, мене ако питаш сложи тримери и като сработи замери тримерите и каквато стойност ти покаже слагай такива резистори. Ако ли не колекторния резистор 10ком базовия резистор около 3ком. Това от мен.

10
Голяма каша е тази ти схема. Остави ги тези ФТ за сега сработи на етапи, като начинаещ не накичвай всичко и да гледаш какво 6те излезе. Транзисторите не са свързани правилно, къде им са базовите резистори? Защо фототранзисторите са към плюс и колектора на транзисторите? Кое ще командва тези транзистори по така изградена схема? Къде са ти гасящите резистори? Защо са ти обединени базите на транзисторите? Прочети и научи как действа транзистора и сам ще можеш да разбереш какви са ти грешките. Докато ти казваме свържи това и онова и подай минус на там няма да стане и няма и да се научиш на готово. Прочети за транзисторите и си дай отговор на въпросите които те попитах тогава 6те ти тръгне схемата. И като за начало замести фототранзистора с прекъсвач за да си опростиш временно. Като сработи с прекъсвачи тогава и сложи и фотото.

12
Вземи транзистор BC639. Той е NPN така че емитер към минуса колектор към ИС базата към единия крак на фоторезистора а дрогибя крак на фоторезистора към плюс.

13
Здравей, дай схема как си свързал сега за да ти кажа как да преработиш схемата. Ако ползваш фоторезистор то след него трябва да сложиш транзистор. Тоест фоторезистора го ползваш като базово съпротивление което да командва транзистора а той вече да подава 1 или 0 към входа на ИС.

14
Вземи само импулса от приемника за управление, сложи транзистор който да управлява мотора иначе електрониката може да не издържи.

15
Общ форум / Proteus - проблем с LCD
« -: Април 28, 2012, 06:50:37 pm »
Ето ти нещо резнато и от мен това съм го правил за подобен PIC сравни с твоето инициализация избор на банки и тн.


list    p=16F877A
include   <P16F877A.INC>

;FOSC = 20MHz
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC & _WRT_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF;********************* Дефиниране на Макроси **************************
BANK0   MACRO               ;MACRO to select data RAM bank 0
         bcf   STATUS,RP0
         bcf   STATUS,RP1
      ENDM

BANK1   MACRO               ;MACRO to select data RAM bank 1
         bsf   STATUS,RP0
         bcf   STATUS,RP1
      ENDM

BANK2   MACRO               ;MACRO to select data RAM bank 2
         bcf   STATUS,RP0
         bsf   STATUS,RP1
      ENDM

BANK3   MACRO               ;MACRO to select data RAM bank 3
         bsf   STATUS,RP0
         bsf   STATUS,RP1
      ENDM
      
LOAD_DATA_EEPROM     MACRO      ;MACRO for loading constants in internal EEPROM
                  org     0x2100
                  DATA    0x00
               ENDM      
      
;
;***EndMacros;********************* Дефиниране на константи и променливи **************************
   W    EQU    0
   f    EQU    1
   Z    EQU    2   

CBLOCK    0x20                      ;0 RAM starts at address 20h
   Counter
   Counter1
   IPortB
   IPortB0   
   IPortB1
   IPortB2
   BlokStage
   TempCoutPortF
ENDC

CBLOCK  0x070
   Wtemp
   STATUStemp
   PCLATHtemp
   FSRtemp
ENDC

;--------------------- Дефиниране на входно-изходните портове ------------------------
;#define    SCK       PORTC,   3       ;Изход Тактова честота
;#define    SDI       PORTC,   4       ;SDI за SPI
;#define    SDO       PORTC,   5       ;SDO за SPI
#define    SS          PORTA,   5       ;SS за SPI
#define    REC       IPortB,   0       ;Бутон за запис
#define    PLAY       IPortB,   1       ;Бутон за възпроизвеждане
#define    STOP       IPortB,   2       ;Бутон за стоп
#define    SV_REC       PORTB,   3       ;Светодиод за запис
#define    SV_PLAY    PORTB,   4       ;Светодиод за възпроизвеждане
#define    SV_STOP    PORTB,   5       ;Светодиод за стоп


;***StartBlock************************************************************************
; Начало на програма
;*************************************************************************************
ORG 0x0000 ;start address = 0000h
   goto    start
;***EndBlock**************************************************************************


;***StartBlock************************************************************************
; Обработка на прекъсванията
;*************************************************************************************
ORG 0x0004 ;interrupt address = 0004h
;-----------------Блок за влизане в прекъсване -------------------
   movwf   Wtemp          ; Store W-reg
      swapf   STATUS,W       ; Swap status to be saved into W
      clrf   STATUS          ; bank 0, Clears IRP,RP1,RP0
      movwf   STATUStemp       ; Save status to bank zero STATUS_TEMP
      movf    PCLATH,W         ; pages 1, 2 and/or 3
      movwf   PCLATHtemp      ; Save PCLATH into W
      clrf    PCLATH          ; Page zero, regardless of current page
      movf    FSR,W          ; Copy FSR to W
      movwf   FSRtemp          ; Copy FSR from W to FSR_TEMP
;-----------------------------------------------------------------

   nop
   nop   
   
;-----------------Блок за излизане от прекъсване -----------------   
   clrf      STATUS         ; bank0
      movf      FSRtemp,W      ; Restore FSR register
      movwf   FSR
      movf    PCLATHtemp,W    ; Restore PCLATH
      movwf   PCLATH          ; Move W into PCLATH
      swapf   STATUStemp,W      ; Swap STATUS_TEMP register into W  (sets bank to original state)
      movwf   STATUS          ; Move W into STATUS register
      swapf   Wtemp,F          ; Swap W_TEMP
      swapf   Wtemp,W          ; Swap W_TEMP into W
      retfie                  ; end of interrupt vector
;-----------------------------------------------------------------   
   
;***EndBlock**************************************************************************


;***StartBlock************************************************************************
; Използвани подпрограми
;*************************************************************************************
;--------------- Подпрограма "Wait_Tpud" формира времезадръжка от Xms ----------------
Wait_Tpud:
   movlw    D'10'             ;Задава времето
   movwf    Counter          ;
   clrf    TMR0             ;Нулира TMR0
again:                      ;Изпълни цикъла отново
   bcf    INTCON,   T0IF       ;Нулира бит T0IF
loop1:
   btfss    INTCON,   T0IF       ;Бит T0IF=1
   goto    loop1             ;Не,повтори отново
   decfsz    Counter,f          ;
   goto    again             ;Изпълни цикъла отново
   return                   ;Връща към главна програма докадето е прекратена
;---endSub
start:
   BANK1                   ;Избор на Банка 1
   
   movlw    b'10010110'       ;nternal instruction cycle clock (CLKO), Prescaler is assigned to the Timer0 module,TMR0 Rate 1 : 128
   movwf    OPTION_REG          ;
   
   movlw    b'00000111'       ;Настроиване на компараторния блок - всички компаратори изключени
   movwf    CMCON             ;   
   
   movlw    b'00000110'       ;Настроиване на изходите само като цифрови
   movwf    ADCON1             ;
   
   movlw    b'11011111'       ;RA0-RA4-Входове, RA5-Изход за SS(SLAVE Select)  
   movwf    TRISA             ;
   
   movlw    b'00000111'       ;RB0-RB2-Входове, RB3-RB7-Изход
   movwf    TRISB             ;
   
   bcf    TRISC,   3          ;SCK изводи на SPI.
   bsf    TRISC,   4          ;SDI
   bcf    TRISC,   5          ;SDO
   
   movlw    b'01000000'       ;инициализация на SPI (SSPSTAT) - (CKE)Transmit occurs on transition from active to Idle clock state
   movwf    SSPSTAT          ;
   
   BANK0                   ;Избор на Банка 0
   
   bsf    SS                ;Забрана на SS(PORTA,0)
   clrf    PORTB             ;Нулиране на PORTB
   clrf    PORTC             ;Нулиране на PORTC    
   
   movlw    b'00100010'       ;инициализация на SPI (SSPCON) -  (CKP)Idle state for clock is a low level, SPI Master mode, clock = FOSC/64 (312,5KHz)
   movwf    SSPCON             ;
   
   movlw    b'00000111'
   movwf    IPortB   
   movwf    IPortB0
   movwf    IPortB2
   movlw    .200            
   movwf   TempCoutPortF   
   clrf   BlokStage
   goto    main
   nop
;***EndBlock**************************************************************************

Страници: [1] 2 3 ... 38