Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - spp

Страници: 1 ... 24 25 [26] 27
376
Ако си спомняте в началото ви показах,че в моя уред има един предпазител.

Правоъгълника с линията през средата и надписа 200mA.
Когато измервате някоя от величините Ток,Напрежение,Съпротивление и нещо се обърка,този предпазител ще изгори,ако токът превиши 200mA и ще предпази електрониката на уреда ви.Разбира се това важи в случая че сондите ви са в средната и дясната букса.Ако това се случи,просто трябва да отворите уреда и да смените предпазителя и уредът ви ще е отново на линия.
Сега обаче да видим другата букса.Тази,която е в ляво от средната.

Отново от средната букса излиза една дъга и тръгва този път на ляво.Дъгата се спира в един единствен надпис 10A MAX и под него unfused.Този надпис означава ,че,ако оставим черната сонда да си седи в средната букса,а преместим червената в лявата букса ние ще можем да измерваме ток от 0 до 10А.НО ВНИМАМИЕ!!ТУК НЯМАМЕ ПРЕДПАЗИТЕЛ!!!Ако нещо се обърка :shock:  :twisted: -ще бягаме до магазина за нов уред.
Как изглежда уреда ни за измерване на ток 10А -ето така

377
Редно е да довършим нещата с уреда и да не ги оставяме така.
Ако си спомняте уреда в долният си край има три букси.Те изглеждат така.

И е важно да разберем ,какво означават надписите и означенията около тях.
Започваме от тази,която е в средата.Под нея има надпис "COM"Този надпис ни указва ,че това е общата ни букса.Това е друг фундаментален принцип в електрониката.Всички елементи в една платка имат общ край.
Именно ,това е този край.В тази букса винаги,трябва да имаме включена сонда.В случая тук ще включим сондата с черен цвят.

От тази букса излиза една дъга и завива на дясно.Дъгата свършва в група букви и цифри.Има и символи.Най отгоре е написано.MAX 600V до него имаме символите вълна,под нея права линия а под нея пунктир.
Под всички тези надписи има и надпис 200mA MAX и още една дъга която излиза от надписа и влиза в другата букса.
Всички тези надписи ни показват,че когато във средната букса включим едната сонда(черната),а в дясната на нея букса включим другата ни сонда(червената)Ние ще можем да измерваме със всички тези скали ,които са описани под буксите ни.Освен това ни указва,че общият ни край на уреда ще бъде в средната букса,а другия (активен)край ,ще е в дясната ни букса-червената сонда.

378
Момент ,момент. Транзисторите имат "Поляритет"Транзисторите имат строго
определени посоки.Транзистора ни първо трябва да е (според) схемата NPN.После трябва да бъде свързан по показания на схемата начин.Колектора C,към съпротивлението ,Емитера Е,към схемата.
Добре ,направи следното.Първо съедини всичките батерии в пакет ,както ще работят на устройството ,изведи от тях две кабелчета и директно ги свържи към двигателя.ако той се завърти нормално,значи тези два елемента(батерии и двигател)са добре и параметрите са им тези,които ни трябват.
После Свързваш схемата без фототранзистора.Като края на съпротивлението към схемата да ти е свободен ,за да можеш с него да пипнеш краче -2,Ако така заработи значи си объркал посоката на транзистора.Или си го изгорил.
Ако пак няма никакво движение ще ти трябва уред за да мерим.

379
Първо трябва да разберем къде е проблема.Имаш ли уред ?Какъв ти е двигателя?Какъв фототранзистор исползваш?Нова ли е интегралната схема?Нови ли са батерийките?
Трябва ни повече информация.Така няма да можем да ти помогнем.Опиши всичко,а още по-добре еако имаш фотоапарат и го снимаш.

380
Поредната важна скала на нашия уред.

Оцветена е в зелено.В горният и край има отпечатана голяма буква А и права линия до нея.Това е символа за ток.Тук е момента да разберем какво разбираме под електрически ток.Токът е насочено движение на токоносители.Токоносителите в проводниците са електроните(със знак минус -) и (положителните атоми останали, след като са отдали своите електрони със знак плюс +)И така ,когато на двата края на един проводник приложим електро движещо напрежение(ЕДН) то през него протича ток.Как става.Взимаме батерийката и плюса свързваме към единия край на проводника.Минусът и към другия край.Ето това е нашият източник на ЕДН.Електроните,които са в структурата на проводника и са  
със знак минус под действието на напрежението на батерийката тръгват към нейния положителен край.Положителните атоми ,към отрицателния и край.В проводника имаме движение на токоносители.Именно това е тока.
Разбира се много елементарно обяснен.Въпросът е обаче да сте го разбрали.НИКОГА НЕ ПРАВЕТЕ ТОВА,КОЕТО ВИ НАПИСАХ ЗАЩОТО ЩЕ ДАДЕТЕ НА КЪСО БАТЕРИЯТА.НАПИСАНОТО Е САМО МОДЕЛ ЗА ПО-ЛЕСНО РАЗБИРАНЕ НА ОБЯСНЕНИЕТО.
И така в примера,които дадохме има още неясноти.Колко ще е голям тока и от какво ще зависи?
Одговор ще ни даде закона на Ом.По точно една от неговите разновидности.Един ампер (1А)ще протече през един проводник когато проводника има съпротивление един Ом(1Ом) и в крайщата му е приложено напрежение 1V.Или.1А=1V/1Ом

381
Следващата ни скала е много малка,но и много полезна.

Това е скала с едно единствено деление.Черна на цвят.На нея е нарисуван символа на полупроводников диод.За по кратко диод.И до него имаме символ за зумер.
Когато поставим репера на тази скала уреда ни ще изпълнява две функции.Едната ще бъде ,като веригопроверител.Как работи.Искаме да разберем един проводник дали не е прекъснат.Или да проследим на нашата платка къде сме го запоили.Включваме уреда на тази функция с едната сонда пипаме единия край на проводника,а с другата другият му.Ако проводника е здрав уреда ще ни подаде звуков сигнал и на дисплея ще ни покаже число близко до 0.Когато трябва да проследим в плетеницата от кабели на експерименталната ни платка един от кабелите ни къде отива процедираме така.С едната сонда пипаме единият му край и я задържаме там.С другата започваме последователно да пипаме всички краища  на кабелите които имаме.Когато чуем звуковия сигнал и видим индикацията на дисплея близо до нула,то това е нашия проводник.
Втората важна функция е ,че можем да проверяваме диодите,дали са изправни и къде е анода и катода на диодите.При диодите е много важна посоката на свързване в схемата.Важно е да разберем къде е плюса и минуса.Как точно да го направим ще ви обясня малко по-нататък.Освен това.Това е единственото място на уреда,където можем без страх ,че ще изгорим нашия светодиод да го проверим дали работи.Но за това как,след малко.
До тази скала има още една малка скала.Тя е оцветена в червено.Тази скала,не е задължителна,но както спомена Борислав,може да е много полезна.На тази скала,ако я има уредът ни ,можем да измерваме температура.За целта в комплекта на уреда трябва да имаме и термодатчик.

382
Когато си купим уреда обикновено той върви комплект с батерия.Ако случайно няма такава или е изхабена ще трябва да си купим и поставим.Ако не знаем каква точно батерия ни трябва ще погледнем на задния капак на уреда

В случая уреда се захранва от батерия с напрежение 9V(девет болта)Над символа на батерията има още един.Правоъгълник с черта през средата.Така се означава стопяем предпазител.В случая на моя уред е монтиран стопяем предпазител за максимално допустим ток 200мА(двеста мили ампера).
Добре да продължим нататък

На тази снимка репера на въртящата се ръкохватка сочи червения надпис OFF.Когато не ползваме уреда винаги трчбва да го оставяме в това положение.Мисля,че знаете ,какво означава-изключено.
Започваме да разглеждаме скалите от надписа за изключено на ляво.Скалата за която говорим ще е посочена,както в случая ,от върха на сондата.И така първата скала е тази в черно.В ляво се вижда една латинска буква V.Тази буква ни показжа ,че тук ще можем да измерваме напрежение.Правата линийка под нея ни указва,че това напрежение е постоянно .Постоянно напрежение е онова,което не променя полюсите си във времето .С други думи плюса и минуса са винаги на едно и също място.Пример са батерийките на дистанционното и акумулатора на автомобилите.
Скалата ни има и цифри.Те са 200mA,2,20,200,600.Ще ги пбясним със следния пример.
Искаме да измерим какво напрежение има на една от батерийките на дистанционното.Знаем ,защото на нея е написано ,че когато е била нова напрежението и е било 1,5V(волт и половина).Разбрахме,че батерията има постоянно напрежение.Тогава завъртаме ръкохватката на уреда така,че да ни посочи -2 -от разглежданата скала.Така нашият уред ще може да мери напрежения с минимална стойност близки до 0V и максимална стойност -2V.Следователно,ако искаме да измерим напрежението на акумулатора на нашата кола?(акумулатора по спецификация,трябва да е в границите на 12-14.4V)
Е сигурно сте се сетили поставяме репера срещу цифрата 20.Тогава уреда ще измерва напрежения от 0V до 20V.
Мисля,че вече стана ясно как да мерим постоянно напрежение.
ВНИМАНИЕ !!!!!ЗЛАТНО ПРАВИЛО!!!.ВИНАГИ КОГАТО МЕРИМ НЕИЗВЕСТНО НАПРЕЖЕНИЕ,ЩЕ ПОСТАВЯМЕ УРЕДА НА НАЙ-ВИСОКАТА ВЪЗМОЖНА СКАЛА .В случая на 600.Ако нямаме реакция или цифрите  се сменят бързо (плуват)ще слезнем на по-ниската.В случая 200.
Изобщо това  правило важи и за познати напрежения и трябва да ни стане навик

383
Измерванията са неотлъчна част от разбиранията ни за протичащите процеси около нас.Чрез измерванията на определени и търсени от нас величини ние можем да разберем и контролираме един процес.Затова най важният ни уред специално за нас е универсалният ни измервателен уред или мултицет.
Ако нямаме такъв в къщи ,ще трябва да си го купим.Има ги на различни цени,но добра работа ще ни вършат тези от 8лв нагоре.Без този уред няма да можем да правим нищо .Той е необходим не само за хобито ни,но ще ни е добър помощник и в къщи.Така,че си е един необходим уред.
Как изглежда мултицета-ето така

От дясно са сондите .Те са в два цвята .Обикновено по подразбиране са червена и черна.Но не е задължително.Могат да са синя и червена.
И така.В центъра на уреда имаме една ръкохватка с репер,която можем да въртим на 360градуса.

Около нея има нарисувани с различни цветове скали на които има нанесени числа.
В долната част на уреда има три букси отново с означения между тях.

Ще разгледаме сега внимателно всичките възможни измервания,които можем да направим с този уред.

384
Електроника / Платки...
« -: Юли 31, 2007, 02:35:00 pm »
Разходете се до 7ми километър.В бившата сграда на З.И.Т.Има една фирма.Futurel.Цените са много добри.Продават и на дребно.Имат каталози и можете да си поръчате нещата,които нямат.Хората са много любезни.Аз вече си взимам нещата от тях.

385
Литература / Как да запояваме добре.
« -: Юли 31, 2007, 10:14:05 am »
Добре продължаваме.
След като сме огънали и двете крачета на елемента го поставяме на мястото му.За да се задържи в положението,което ще го запояваме,след обръщането на платката към ниво писти леко отваряме крачетата му на вън.

Сега вече ще можем да го запоим.
Следващите операции ,които ще ви опиша стават за около 3 максимум 4 секунди.Не трябва да превишаваме това време,защото по-голямата част от полупроводниковите елементи ще се повредят от топлината.Можем да повредим и платката.При дълго запояване има опасност да разлепим пистата.Въобще ви съветвам малко да се поупражнявате за да добиете опит и да получите добри спойки.
Така поднасяме нагорещения връх на поялника,като го опираме едновременно в крачето на елемента и пистата на платката.Задържаме около 1-1,5секунда за да подгреем местото.Ето така

След това без да махаме поялника поднасяме тенола и го опираме с лек натиск точно в местото,където контактува човката на поялника с крачето на елемента и платката.Тенола (ако ни е добре загрял поялника)веднага се разтапя и образува капка.Ако сме опрели на правилното място върха на поялника и той е загрял пистата и крачето на елемента,образувалата се капка тенол бързо умива и запълва местото около крачето и крачето с тенол.Времето необходимо за това отново не трябва да е повече от 1-1,5секунди.

След това поялника с леко плъзгащо се движение по крачето на елемента в посока на горе махаме поялника от местото на спойката.
Тенола се охлажда в рамките на секунда е готов.Повърхността на спойката трябва да е гладка и лъскава.Това означава ,че сме направили добра спойка.

Ако спойката е матова и с лоша повърхност(на шупли вълни неправилна форма,само половината от пистата е с тенол а другата няма)Трябва, след като почакаме да се охлади платката и елемента 15-20 секунди са предостатъчни да я повторим.
Запояваме по същия начин всички крачета на елемента ни и пристъпваме към последната операция-тяхното отрязване.
За целта ще ползваме секачките.Поставяме ги така,че да орежем плътно крачето точно там ,където свършва тенола и върха на на спойката.

След тази операция запоеният ни елемент трябва да изглежда така
Страна спойки

И страна елемент

386
Литература / Как да запояваме добре.
« -: Юли 31, 2007, 09:38:41 am »
Не се бях логнал.Съжалявам.Виждам,че не се отваря една от снимките.
Върхът на поялника когато запояваме винаги трябва да ни изглежда.

387
BEAM-роботи / BEAM-крачещ робот
« -: Юли 30, 2007, 03:52:02 pm »
Изглежда доста странен и най вероятно се движи с много бавни обороти на оста.

388
Пропуснах да ти кажа.За тази схема не ти трябва монтажна платка.
Ще се монтира и запои директно върху цокъла на интегралната схема.

389
Добре,като си такъв зорлия.Но да имаш елементите и като се има предвид ,какви познания имаш доста неща ще изгориш
Трябват ти :
Резистори 220 ома-4бр 0,250w
Ако нямат от 220 ома вземи ако имат два 0т 100 ома и два от 120 ома.Ако нямат и това вземи 2 от 160 и дава от 100.
Светодиоди на 10ma червени
Интегралната схема може и да е L293N,ако е такава ще ти трябват допълнително  4 броя изправителни диоди 1N4001
Трябва ти още цокъл за интегрална схема .Цокъла да е с общо 18 крачета.Той си е стандартен.
За фототранзисторите питай за маломощни такива,каквито имат.
Батерията е за дъно 3V.Трябват ти две.Такъв стандарт на батериите от 5волта няма.Затова ще събереш две.Нищо няма да и стане на схемата.

390
Така както си дал бележката е нормално да получиш такъв отговор.
Тя не е чак токлова тъпа защото ти все едно си казал дай ми гащи. :shock: Точно какви не си уточнил.Всеки един елемент си има специфични характеристики.
Съпротивленията се характеризират с техните ОМОВЕ .Имат още толеранс(или клас на точност),имат и максимално допустима разсейваща мощност.Която се измерва  във ватове.
Фототранзисторите имат куп други параметри,като максимален колекторен ток.Захранващо напрежение,Максимална мощност,осветеност,ток на базата,тип корпус,производител,тип на транзистора-прав или обратен.
На теб какво ти трябва????Дай ми гащи???!За всичко това има каталози и параметри и не знам ,дали продавачката е коза,но ти не знаеш ,какво ти трябва.За това говоря.Трябва да се има поне базова представа за нещата преди да се прави каквото ида било.

Страници: 1 ... 24 25 [26] 27