Автор Тема: Закон на Ом  (Прочетена 11140 пъти)

zbytsam

 • Заклет Роботостроител
 • *****
 • Публикации: 256
  • Профил
  • http://genadi.masoko.net
Закон на Ом
« -: Февруари 14, 2009, 12:22:32 am »
В проводник, свързан с двата полюса на батерия, се създава електрично поле, чиито силови линии са насочени от положителния към отрицателния полюс на батерията. Под действие на електричните сили свободните електрони в проводника се движат в посока, противоположна на електричното поле.За посока на тока се приема посоката, в която се движат положителните заряди. Когато токът се обуславя от движението на отрицателни заряди, неговата посока е противоположна на посоката на движение на зарядите.

Електричният ток се характеризира количествено с физична величниа, която също се нарича електричен ток и се бележи с буквата I . Нека означим с q електрич-ния заряд, който преминава през напречното сечение S на проводника за време t. Токът пореминаващ през сечението S на проводника се изразява с формулата:

I = q/t

Токът е равен на заряда, пренесен през напречното сечение S на проводника за единица време t . Измерва се в ампери (А):                      1A=1C/s


Немският физик Георг Ом установява опитно, че в редица проводници токът I е правопропорционален на приложеното между двата края на проводника напреже-ние U:

I=U/R или U=RI

Двете формули са равностойни и всяка една от тях изразява закона на Ом. Величината R=U/I се нарича електрично съпротивление на проводника. Единицата за електрично съпротивление се нарича ом (Ω). Съпротивлението на даден проводник е 1 Ω, ако при напрежение 1 V през него тече ток 1 А:        1Ω=1 V /A

Зависимостта на тока I от напрежението U за омовите проводници (проводници, за които е в сила законът на Ом) е линейна (I=U/R) и се представя графично с права линия, преминаваща през началото на координатната системаСпецифично съпротивление

Съпротивлението R e право пропорционално на дължината ℓ на проводника и е обратно пропорционално на напречното му сечение S:

R=ρℓ/S

Величината ρ характеризира електричните свойства на веществото и се нарича специфично съпротивление. Специфичното съпротивление не зависи от размерите на проводника. Изразяваме специфичното съпротивление от формулата:

ρ=RS/ℓ

От формулата следва, че специфичното съпротивление ρ се измерва в единици Ωm²/m=Ωm  (ом по метър).
гр. София

zbytsam

 • Заклет Роботостроител
 • *****
 • Публикации: 256
  • Профил
  • http://genadi.masoko.net
Видове:
« Отговор #1 -: Февруари 14, 2009, 12:34:16 am »
Закон на Ом за част от електрическата верига:
Токът в даден участък е правопропорционален на напрежението U, приложено в краищата му, и обратнопропорционален на съпротивлението R на участъка: I = U/R.
 
Закон на Ом за затворена електрическа верига:
 
Токът в затворена електрическа верига е правопропорционален на е.д.н. Е, действащо във веригата и обратнопропорционален на пълното й съпротивление (сумата от външното съпротивление на веригата R и вътрешното съпротивление R0 на токоизточника:
I = E/(R + R)0.
гр. София