Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Теми - dimolin

Страници: [1]
1
Първата версия на книгата може да бъде изтеглена от

http://www.progstarter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11:programming-microcontrollers-in-c-bg&catid=8&Itemid=120&lang=bg

Как е организирана книгата

Част I описва микроконтролера Z8F083A. Ако сте чели кни-гата „Микроконтролери. Архитектура и принцип на действие”, нещата в тази част ще са Ви познати. Въпреки това реших, че е добре да добавя тази информация и тук за по-голямо удобство. (Готова)

Част II представлява кратък справочник на езика С. Може да използвате информацията в тази част в случай, че се наложи да си припомните дадена конструкция на езика С. (Частично готова)

Част III съдържа практически правила и съвети при писането на С-код. Това включва организация на програмата и файловете, форматиране на кода и др. Ще Ви запозная с някои слабости в езика С, които трябва да избягвате, особено при разработката на системи с повишени изисквания за безопасност. (Не е готова)

Част IV описва развойните средства, които ще използвам в книгата. Това включва всички развойни платки. Ще се запознаете с развойната среда Zilog Developer Studio II, с особеностите на С-компилатора, ще се научите още как да използвате дебъгера, за да изследвате поведението на кода и да локализирате дефекти в кода. (Готова)

Част V представлява въведение в програмирането на микроконтролера Z8F083A на езика С. В тази част ще започнем с няколко сравнително малки и прости примери, които ще Ви помогнат да се запознаете с програмирането на по-голяма част от периферните модули на микроконтролера Z8F083A. С това ще поставим и начало на писането на С-код за микроконтролери. (Готова)

Част VI описва пакет от драйвери за микроконтролера Z8F083A. (Не е готова)

Драйверите са написани съгласно правилата и съветите, описани в част III. Целта е от рано да се научите да оформяте кода си професионално, а не хаотично.

Част VII се състои от практически примери, използващи драйверите описани в част VI, и илюстрира употребата на езика С в програмирането на микроконтролери. (Не е готова)

2
Заглавие: Микроконтролери. Архитектура и принцип на действие
Език: Български
Страници: 539

Книгата не е завършена изцяло, но е подходяща за хора, които са запознати с цифровата електроника.

Част I Ви запознава с предварителните знания, които ще са Ви необходими при изучаването на устройството и принципа на работа на един микроконтролер с помощта на тази книга. Тези знания включват представянето на информацията в микроконтролера, начина на представяне на числата в различни бройни системи (двоична, десетична, шестнадесетична), запознаване с широко разпространени двоични кодове, и как се извършва аритметиката в двоична бройна система (цифрова аритметика). (Готова е донякъде)

Част II разглежда градивните елементи на микроконтролерите. (Не е готова)

Част III разглежда базовите архитектури, по които се изграждат микроконтролерите и описва компонентите на един микроконтролер. (Готова)

Част IV ще Ви запознае с програмирането на асемблерен език на базата на микроконтролера ZF083А на компанията ZiLOG. Ще използвам развойния комплект Z8F083A0128ZCOG, който включва развойна платка, дебъгер и диск с развойната среда. Целта е да придобиете реална представа за устройството и начина на работа на един микроконтролер. Причината да избера този микроконтролер е неговата простота, евтини софтуерни и хардуерни програмни средства. (Готова)

- - - Автоматично слети мнения - - -

Развойният комплект Z8F083A0128ZCOG може да бде поръчан от

http://bg.mouser.com/ProductDetail/Z...U%2fGGTw%3d%3d

цена 39$ (32 евро)

Поръчката може да направите чрез фирма stesys. Те редовно доставят от mouser.

http://stesys.eu
stesys@abv.bg

3
http://www.progstarter.com/index.php?lang=bg

Заглавие: Микроконтролери. Архитектура и принцип на действие
Език: Български
Страници: 487

Книгата в не е завършена изцяло, но е подходяща за хора, които са запознати с цифровата електроника.

Част I Ви запознава с предварителните знания, които ще са Ви необходими при изучаването на устройството и принципа на работа на един микроконтролер с помощта на тази книга. Тези знания включват представянето на информацията в микроконтролера, начина на представяне на числата в различни бройни системи (двоична, десетична, шестнадесетична), запознаване с широко разпространени двоични кодове, и как се извършва аритметиката в двоична бройна система (цифрова аритметика). (Готова е донякъде)

Част II разглежда градивните елементи на микроконтролерите. (Не е готова)

Част III разглежда базовите архитектури, по които се изграждат микроконтролерите и описва компонентите на един микроконтролер. (Не е готова)

Част IV ще Ви запознае с програмирането на асемблерен език на базата на микроконтролера ZF083А на компанията ZiLOG. Ще използвам развойния комплект Z8F083A0128ZCOG, който включва развойна платка, дебъгер и диск с развойната среда. Целта е да придобиете реална представа за устройството и начина на работа на един микроконтролер. Причината да избера този микроконтролер е неговата простота, евтини софтуерни и хардуерни програмни средства. (Готова)

- - - Автоматично слети мнения - - -

Развойният комплект Z8F083A0128ZCOG може да бде поръчан от

http://www.mouser.com/ProductDetail/ZiL ... qPDmivMg==

цена 32ц ешро

Поръчката може да направите чрез фирма stesys. Те редовно доставят от mouser.

http://stesys.eu
stesys@abv.bg


Страници: [1]